.

Vi har følgende danseøvinger på

Asker videregående skole kl 1830

Vår 2018

 


16. mai

23. mai

6. juni (sommeravslutning)