.

Vi har følgende danseøvinger på

Asker videregående skole kl 1830

Vår 2018

 


31. januar (Sem grendehus)

7. februar ( Sem grendehus)

28. februar

7. mars

14. mars

21. mars

4. april

11. april

18. april

25. april

2. mai

9. mai

16. mai

23. mai

6. juni (sommeravslutning)