Styret i Asker Folkedanslag 2017

Leder               Torstein Solberg Kontakttelefon 906 06 782

Styremedlemmer

Thor Arve Andersen(nestleder), Rønnaug Skaar Tinjar (kasserer), Kirsti Eriksen (sekretær)

Varamedlem

Ellen Grove                                                                                                                                                                                                                  

 

Våre spillemenn er Arne Kjepso og Lars Petter Eliassen
Vår instruktør er Rønnaug Skaar Tinjar


Vår emailadresse:
asker@AskerFolkedanslag.com

Du finner oss og på Facebook. Bli gjerne med oss.