Asker Folkedanslag sitt øvingslokale

Øvingslokalet er

Asker Folkedanslag sitt øvingslokale er klubbhuset på Tangen i Leangbukta

Ytterst på Tangen(Leangbukta båtforening

Kjør inn til Leangbukta og ring
+ 47 908 22 172