AFL ble stiftet i 1971 av en gjeng elever på Asker videregående skole. Laget er fortsatt et godt aktivt lag og har som formål å fremme interesse for folkedans og folkemusikk. Vi er tilsluttet Noregs Ungdomslag (NU), en ledende kulturorganisasjon i Norge.
Vi er en glad gjeng, ca 45 aktive dansere som møtes hver onsdag på Asker videregående skole.

Vårt repertoar er sangdanser, turdanser, bygdedanser og runddanser. Vi er et aktivt lag med oppvisninger, turer i inn- og utland bl.a. til våre vennskapsringer i Danmark og Sverige.

Vi har også godt samarbeid med andre folkedanslag i Osloområdet gjennom vårt medlemskap i NU, og vi deltar gjerne på arrangement i regi av NU. Her kan blant annet nevnes Nordleik som er et stort folkedanstreff for folkedansere i hele Norden. Nordleik arrangeres hvert 3 år og går på rundgang mellom de nordiske land.

Vi besøker selvfølgelig institusjoner og vi har gleden av å synge og danse for og med beboerne!

Derfor utfordrer vi deg:
Bli med å bevare og utvikle denne viktige del av vår kulturarv!
Bli med i et sosialt fellesskap hvor dansen står i sentrum for:

SOSIALT FELLESSKAP, KULTUR, AVKOBLING, TRIM, HELSE OG SMITTENDE GLEDE.

Kommentarer

09.10.2022 17:04

Ingvar Beck

Ja, dere er hjertelig velkomne.

27.09.2021 20:03

Berit Ellefsen

Hei:) Vi er to venninner som er veldig glad i dans - spes. Bygdedans , folkedans , turdans etc.Dsnser idag i Symra,Hallinglaget i Oslo, samt leikarringen Noreg i Drammen .Kan vi komme innom??